top of page
baner_yoga.png

Swásthya Yôga

Swásthya Yôga és una proposta de bona qualitat de vida, bones maneres, bones relacions humanes, bona cultura, bona alimentació i bona forma. Eines com la reeducació respiratòria, l'administració de l'estrès, les tècniques orgàniques que milloren el to muscular i la flexibilitat, procediments per perfeccionar la descontracció emocional i la concentració mental. Tot això, en última instància, amb la intenció de l'expansió de la consciència i a l'autoconeixement.

“Yôga és qualsevol metodologia estrictament pràctica que condueixi al Samádhi”
(Samádhi és un estat de hiperconsciencia i megalucidesa que només el Yôga proporciona)

Swásthya Yôga és el nom de la sistematització del Yôga Antic.

 

El Swásthya Yôga posseeix vuit característiques específiques .

1- La seva pràctica summament completa integrada per vuit modalitats de tècniques:       (Mudrá,pújá,mantra,pránáyáma,kriyá,ásana,yôganidrá,samyama)
2. La codificació de regles generals d'execució
3. El rescat del concepte arcaic de realitzar seqüències encadenades sense repetició
4. Estar orientat a persones identificades amb aquesta proposta
5. Posar en valor el sentiment de grup
6. Serietat
7. Alegria sincera
8. Lleialtat infrangible

El Swásthya Yôga ens ofereix una enorme quantitat de possibilitats per a l'evolució , pràctica i coneixement.

- Classes d'Iniciació al Yôga
- Yôga Avançat
- Recursos suplementaris
- Formació
- Activitats d'estudi i pràctica.
- Xerrades i Cursos
- Material d'estudi i divulgatiu.
- Pràctiques específiques

D'aquesta manera la pràctica del Yôga, que posseeix 5000 anys d'antiguitat, des del seu lloc d'origen: l'Índia, fins a nosaltres es manté en ètica transmissió tant per coneixement com pel profund i intuïtiu. La transmissió oral (Parampará) segueix estant present en el Swásthya Yôga a través de l'aprenentatge sense que s'hagi occidentalitzat, deformat o “suavitzat”, mantenint la fidelitat en els orígens i la perpetuació cultural tant del Yôga com de les seves influències més antigues com el Sámkhya( filosofia teòric especulativa ) i el Tantra ( cultura Matriarcal i sensorial ).

Al nostre Dojo, situat al bell mig de la Vila de Gràcia, impartim diverses disciplines orientals, fomentant principis tradicionales com l 'esforç, la disciplina, el respecte i l'auto control. Som una escola de valors.

Som un espai d'intercanvi i evolució obert a tothom, sense importar edat ni sexe.

Karate Goju-Ryu Shoreikan

Daruma Taiso

Tatsumi Ryu (Koryu)

Karate Infantil

Kendo

yoga.png

Swasthya Yoga

bottom of page